JUN KOSHINO@‰z–ì@


sPROFILEt

1967 Born in Osaka, Japan
1991 Graduated from the postgraduate course of Kyoto City University of Arts, the graduation work"HOP KEN"

¡SOLO EXHIBITION

1997 "SPATTERING", at Largerhaus, Osaka
1998 "2 COLORS", at Gallery SOWAKA, Kyoto
1999 "2 RECTANGLES AND 2 LINES", at Largerhaus, Osaka
2001 "COLORS", at CASO, Osaka
2002 "WHITE SQUARE", at Gallery Wks., Osaka
2003 "WORKS", at Gallery Wks., Osaka
2005 "NEW WORKS", at CONCEPT SPACE, Gunma
2005 "NEW WORKS", at DESIGNPLANETS, Gunma
2006 "POINTS", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2007 "STAY-SEE", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2008 "A BIG WHEEL", at CASO, Osaka
2008 "2 COLORS '08", at CASO, Osaka
2009 "2 COLORS '09", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2010 "2 COLORS", at Kunst-Bau/Tokyo, Tokyo
2012 "INTERLUDE", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2012 "2 COLORS", at Gallery Ashiya Schule, Hyogo
2013 "PERSPECTIVE", at Art Space ZERO-ONE, Osaka
2014 "8 WHITE RECTANGLES", at Gallery Ashiya Schule, Hyogo
2016 "TRANSLUCENT/SURFACE", at Gallery ƒ¿M, Tokyo
2016 "ART OSAKA 2016", at Hotel Granvia Osaka, Osaka
2017 "SOLO EXHIBITION", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2018 "PRISMS", at Plus 1 art, Osaka
2019 "SOLO EXHIBITION", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau Kaohsiung, Taiwan
2022 "2 COLORS '22", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka

¡GROUP EXHIBITION

1997 "6 MEN'S WORKS OF DRAWING", at Gallery SOWAKA, Kyoto
1998 "DRAWINGS", at Gallery SOWAKA, Kyoto
2001 "THE UNDERNEATH", at Voice Gallery, Kyoto
2002 "MODEST YOUNGS", atGallery Yamaguchi, Osaka
2003 "PROOF OF PAINTING", at CASO, Osaka
2004 "JUN KOSHINO / HITOSHI KANAMURA", at Gallery Yamaguchi, Osaka
2005 "GAME OF PLANNING", at Meisei University, Tokyo
2006 "ART IN CASO", at CASO, Osaka
2006 "IMPULSE OF NOTHING", at Gunma Prefectural Women's University, Gunma
2010 "45~45 ON THE WALL", at Gallery Artislong, Kyoto
2011 "COLLECTION/ TAKASHI SUZUKI, ANDREAS KARL SCHULZE, JUN KOSHINO 3-PERSON SHOW", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2011 "SUBTLENESS / JUN KOSHINO,YOKO MIURA 2-PERSON SHOW", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2011 "ART OSAKA", at Hotel Granvia Osaka, Osaka
2011 "NEW WORKS BY 14 ARTISTS", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2012 "45~45 ON THE WALL VOL.2", at Gallery Artislong, Kyoto
2012 "UTSUSEMI", at Jokaiso, Aichi
2012 "UTAKATA", at Art Lab Aichi, Aichi
2014 "YOSHIHIKO KITANO, JUN KOSHINO 2-PERSON SHOW", at Noborimachi Space of Art, Hiroshima
2017 "BEYOND TIME", at Gallery Ashiya Schule, Hyogo
2018 "CALLING, ATTITUDE AND TUNING : MAYO KOIDE, JUN KOSHINO 2-PERSON SHOW", at Kyoto Art Center, Kyoto
2018 "SYU HA RI= HOMAGE TO MARCEL DUCHAMP : Q TANI, SADAHARU HORIO, JUN KOSHINO 3-PERSON SHOW", at Gallery Ashiya Schule, Hyogo
2021 "NEVER THE SAME OCEAN", at Hagiwara Projects, Tokyo
2022 "SCHULZEbKOSHINO", at Gallery Yamaguchi Kunst-Bau, Osaka
2023 "A Room with a View", at Yamanosoto Studio gallery, Kyoto
2023 "MINIMAL BIJUTSU", at KUNST ARZT, Kyoto


e-mail. jaykay@outlook.jp